14 aug 2019

Ønsker du å bytte verandadør?

Alle vinduer og verandadører en nå skiftet ut i borettslaget. En rådgivende avstemming på informasjonsmøtet gav styret innsikt til å velge en type dør som var lik for alle leilighetene. Dette var nødvendig for å holde kostnadene nede. Andre typer var fordyrende, både i levering/produksjon og også logistikkmessig.

Nå som prosjektet nærmer seg slutten gis det derfor en mulighet til de av dere som ønsker å endre dette. Dere må selv betale dette og man må i så fall bestille ett av alternativene som fremkommer av vedlagte bilder (link nedenfor). Lavere brystning (større glassflate) gir andre krav til type glass av sikkerhetsmessige årsaker.

Palmgren har derfor kommet med følgende tilbud til oss i denne forbindelsen:

  • Bestill via e-post til styret før 1 oktober 2019
  • Pris for dette er 12.172,50 inkl mva. uansett hvilken av de to typene man velger.
  • De kommer da med ny dør inkludert karm. Tar ut dagens dør (ikke karmen) og erstatter denen med ny dør. Setter dagens dør inn i den nye karmen. Dette betyr igjen at du da har en komplett karm/dør stående på din balkong som er din. Denne må du selv avhende (selge).

Igjen så vil styret understreke at dersom dette skulle vært håndtert direkte i prosjektperioden ville dette ha gjort prosjektet dyrere for oss alle. Dette er derfor vurdert dithen at spesielle ønsker betales direkte av hver enkelt av oss.