Endret: 14 aug 2019     Opprettet: 12 jan 2019

Ladetilbudet for ebil i borettslaget er fornyet!

Har du elbil, venter du på elbil, eller går du med kjøpstanker? Borettslaget har utvidet sitt tilbud til elbileiere og har nå 11 plasser hvor du kan lade elbil eller hybrid. I tillegg er det blitt etablert 26 faste plasser som har dedikerte ladere for elbil (venteliste)

Styret har rehabilitert og oppgradert muligheten for elbillading i borettslaget i den siste tiden. Det er to hovedelementer i dette arbeidet (se også tidligere artikkel):

  • Utvidet til totalt 11 plasser korttidslading (ladeplasser hvor bilen må flyttes etter lading og med tidsbegrensning)
  • Omgjøring av 26 faste plasser med motorvarmer til ladeplasser for elbil.

Kortidsparkering

De 11 plassene er plassert i nedkjøring til vaskeriet.  3 av disse henger på veggen til vaskeriet og har tidligere hatt en annen løsningen som har hatt en del tekniske problemer og ble derfor byttet til ny løsning. De resterende 8 plassene er etablert i nedkjøring og er ett resultat av tidligere vedtak på generalforsamlingen. På disse plassene gjenstår det asfaltering og setting av kantstein som blir gjort til våren, men lademulighetene er tilgjengelig allerede nå.

Laderne er til bruk for borettslagets beboere og tilgang koster per i dag (13.8.19) 2 500 kroner per år. Dette gir tilgang for en elbil eller ladbar hybrid og du kan lade ubegrenset - det er dog maksimalt ståtid på plassene og bilen må flyttes etter endt lading. Ladekapasiteten per i dag er maksimalt 7,1kW per ladestolpe, men dette vil utvides til 22kW når oppgradering av trafostasjon i fyrhuset er ferdig (her venter vi på at Hafslund skal gjøre jobben).

Når det kommer til retningslinjer for bruk av kortidslading så vil styret gjennomgå disse når løsningen har vært i bruk en periode. Dette for å se på eventuell endring av betaling for bruk og for å hamonere retningslinjene med den nye løsningen.

Ønsker du tilgang til korttidsparkering for elbil eller ladbar hybrid så kan du kontakte Driftskontoret i åpningstiden eller benytte Vipps (søk opp Oppsal borettslag). Du må etter betaling med Vipps ta turen til driftskontoret for å underskrive kontrakt og hente ladebrikke..

Faste plasser for elbil

På parkeringsplassen som har innkjøring forbi Skøyenåsveien 25-29 er det blitt etablert totalt 26 parkeringsplasser med ladestolper for elbil. Alle disse plassene er i dag i bruk og det er derfor venteliste for å få en slik parkeringsplass. Maksimal kapasitet er det samme som for korttidsparkeringen, altså per i dag 7,1 kW, men kapasiteten vil reduseres gradvis dersom flere elbiler lades samtidig. Maksimal kapasitet vil øke når Hafslund får ferdigstilt ny trafostasjon.

Ønsker du tilgang til fast plass med mulighet for elbillading må du sende en epost til oppsal@styrerommet.net og be om å bli satt på venteliste.