Endret: 9 okt 2019     Opprettet: 21 aug 2018

En statusrapport for borettslaget vårt etter første halvår 2018.

Det er god fremdrift på de fleste planlagte aktivitetene og økonomien er god.

Utearbeider med entreprenør.

Entreprenør er godt i gang med arbeidene som skal gjøres i uteområdene til borettslaget. Arbeidene har dessverre blitt noe forsinket på grunn av tilleggsarbeid, lang leveringstid på materialer, samt at det enda ikke har kommet godkjennelse for enkelte av arbeidene fra plan og byggnigsetaten .

Arbeid som er hovedsakelig er fullført hittil er at langblokkene i Skøyenåsveien har fått skifer på inngangssåle samt fått asfalt og kantstein inn fra offentlig vei.
Punktblokkene Skøyenåsveien 21 og 23 har fått nye inngangspartier med sykkelstativer.

Det som gjenstår er arbeid med å sjekke stoppekraner for å sikre at disse virker og er tilgjengelig ved behov. Det skal også anlegges grillplasser på lekeplassene ved Skøyenåsveien 19 samt på den store lekeplassen. I tillegg skal det anlegges lys mot parkeringsplassen ved t-banelinja og motorvarmerstolpene skal byttes ut. Disse blir også byttet ut ved krysset Haakon Tveters vei/Skøyenåsveien. Og sist, men ikke minst, så skal det anlegges 8 nye parkeringsplasser ved nedkjøring til vaskeriet som har mulighet for elbillading (her venter vi fortsatt på godkjennelse fra plan og bygningsetaten).

Montere rekkverk med lys og deretter asfaltering av gangveien mellom Skøyenåsveien 29 og Haakon Tveters vei 60 skjer i disse dager.

Grøntarbeider
I løpet av sommermånedene har firmaet Grønt og Rent gjennomført hekkeklipping, beplantning av noen nye hekker der det har vært behov for det, samt annet nødvendig gartnerarbeid i hele borettslaget som ikke ivaretas per i dag av vaktmesterne våre. I tillegg har borettslaget benyttet AB Trepleie for felling av noen syke trær i borettslaget. Disse er/vil bli erstattet av nye trær.

Det gjenstår noe forfallende gartnerarbeid som må gjøres etter at styret har hatt en befaring. I tillegg skal hekkene klippes en gang til før vinteren. På grunn rehabiliteringsarbeidene i borettslaget ble noen av hekkene flyttet og det har ført noen steder ført til  dårlig vekst. Derfor vil i første omgang hekkene reduseres med 30-35 cm i Haakon Tveters vei 41-45, dette for å stimulere til mer vekst nedenifra. Øvrige hekker vurderes neste år.

Ny søppelløsning

Styret har fått svar på anbud fra tre entreprenører som vurderes i disse dager. Avgjørelse vil bli tatt i løpet av august. Prosjektstart er avhengig av hvilken entreprenør som blir valgt.

Utskifting av vinduer/balkongdører/kjellerdører

Det er nå sendt ut anbud til 3 entreprenører og det skal være en befaring med disse i august. Anbudsfristen er medio september. Styrebehandles i oktober. Planen er å få byttet kjellerdører i borettslaget i løpet av vinteren og ha oppstart av resten til våren.

Lading el-biler

Det er stadig forespørsler fra beboere når det kommer til lading av elbil. Styret vurderer ulike løsninger for hvordan man kan tilby dette. Utfordringene er mange da kapasiteten i strømnettet ikke er like god over alt i borettslaget. Det er dog allerede planlagt 8 elbilplasser ved nedkjøringen til vaskeriet med mulighet for opptil 22kW lading. Videre utredes det mulighet for å tilby elbillading andre steder i borettslaget og da er det spesielt den store parkeringsplassen som har innkjøring ved Skøyenåsveien 25 som peker seg ut. Styret har også en søknad inne hos Oslo kommune for å få tilskudd til etablering av ladestasjoner.

GET og fiber

Borettslaget har nå fått fiber frem til samtlige leiligheter og det er påbegynt installasjon i leilighetene. Så langt alt i rute i henhold til oppsatt plan.

Oppgangsdørene våre

6 juni ble styret oppmerksomme på en utfordring med låsene her. 7 juni ble alle våre inngangsdører stående åpne av sikkerhetsmessige hensyn, dette fordi noen av våre dører ikke var mulig å åpne både inn og ut. Dormakaba som tidligere hadde installert nytt låssystem som gjør at vi nå har nøkkelbrikke, har vi fått satt opp nødbryter i alle oppgangene. Disse kan benyttes når vi ikke får opp døra med dørknappen.

NB! Hold knappen inne til lyset i nødåpner ikke lyser, så åpner døren seg. Hvis nødåpner er brukt, må vaktmestersentralen kontaktes med en gang, slik at de kan restarte nødåpneren. 

Sentralvarmeanlegget

Styret har i sommer gjennomgått sentralvarmeanlegget. Blant annet har det blitt byttet noe utstyr, samt at alle blokker har fått renset anlegget. Det er håp om at dette skal bidra til god stabilitet på anlegget og mulighet for noe bedre varme. Samtidig arbeider styret aktivt med å vurdere hva vi skal gjøre med den gamle oljekjelen vi har i fyrhuset. Dette da det blir forbud mot fyring med fossil olje i 2020. Oljekjelen har ikke vært i daglig bruk etter at borettslaget gikk over til fjernvarme.

Brannvernrunde

Det vil også i år bli gjennomført en brannvernrunde på høsten. Sjekk av slukkeutstyr samt sjekk av varsler/-e og bytte av batterier i disse. Både i leiligheter og i fellesarealer. Det er ett krav fra myndigheten at dette skal være tilgjengelig og i operativ tilstand til enhver tid.
 

Med vennelig hilsen
Styret
Oppsal borettslag