Endret: 20 aug 2019     Opprettet: 15 aug 2019

Vann- og avløpsetaten skal utbedre hovedledninger (oppdatert)

Oppdatert 20.08: I forbindelse med arbeidene vil Rambøll gå rundt i borettslaget for å dokumentere bygninger i forkant av arbeidene. Dette for å i etterkant ha dokumentasjon hvis det skulle oppstå skader på bygninger. De vil benytte filmkamera både innvendig og utvendig. Bygg som vil bli dokumentert er følgende:

  • Haakon Tveters vei 41-43-45
  • Haakon Tveters vei 47-51
  • Haakon Tveters vei 53
  • Haakon Tveters vei 44-46
  • Haakon Tveters vei 48-50
  • Haakon Tveters vei 52-60
  • Haakon Tveters vei 62-68
  • Haakon Tveters vei 70-72
  • Haakon Tveters vei 74-78

Arbeidet er planlagt utført mandag 26. august og/eller tirsdag 27. august.

----

Vann- og avløpsetaten (VAV) har varslet om at de skal utbedre hovedledninger i vårt nærområde. For borettslagets del er det en ledning som går i sløyfa rundt den store lekeplassen (Haakon Tveters vei 48-50,50-60 og 70-72). De skal også utbedre hovedledning som går langs Vetlandsveien fra Oppsal t-banestasjon og forbi Oppsal skole.

Arbeidene skal starte i oktober i år og skal avsluttet innen desember 2020.

Arbeidene på hovedledningen i Haakon Tveters vei er antatt at vil starte på våren 2020 (dette er foreløpig usikkert).

Det vil bli redusert fremkommelighet og redusert beboerparkering i perioden. Arbeidene som utføres medfører også støy og anleggstrafikk.

VAV skriver også at man må regne med at vannet vil bli stengt i peridor (normalt under 6 timer). Dette vil i så fall bli varslet per SMS/talemelding i forkant

For ytterligere informasjon kan du kontakte VAV eller se vedlagt dokument i denne saken.

Styret vil oppdatere websidene med ytterligere informasjon når vi mottar dette.