Endret: 15 jan 2020     Opprettet: 14 jan 2020

Valgkomiteen søker tillitsvalgte

Valgkomitéen har startet arbeidet sitt med tanke på valgene på generalforsamlingen 12.mai 2020. Valgkomitéen oppfordrer andelseierne om å sende inn forslag på kandidater. En kan gjerne foreslå seg selv.

Det å være tillitsvalgt er en viktig oppgave for borettslagets utvikling.

En får god innsikt i borettslagets drift og en får mulighet til å påvirke og ta ansvar for hvordan borettslaget skal utvikle seg framover.

Du får også organisasjonserfaring og kunnskap som kan være verdifullt  for jobb og karriere.

I år skal det velges:

  • to styremedlemmer for to år,
  • to til fire varamedlemmer for ett år,
  • to til fire medlemmer til valgkomitéen for ett år.
  • to delegerte med vara til Obos' generalforsamling.

Ta kontakt med valgkomitéen per epost eller telefon hvis du har forslag til kandidater. Du kan også levere forslag på styrekontoret til Mette, eller legge i postkassa utenfor styrekontoret i Skøyenåsveien 19 b.

Frist for å komme med forslag er satt til mandag 24. februar 2020.

 

Valgkomitéen kan treffes:

     Nils Roverudseter          Tlf.: 41 21 88 69

                                           Epostadresse: niboro@online.no

     Mette Røkke                  Tlf.: 22 76 70 30 – 91 85 69 02

                                           Epostadresse: mette.rokke@obos.no

     Øivind Weydahl            Tlf.: 95 88 19 46

                                           Epostadresse: oivind.weydahl@gmail.com

     Tone Nilsen                    Tlf.: 45 03 25 27

                                           Epostadresse: tonenilsen2@hotmail.com