23 jul 2019

Trappa ved vaskeriet stenges for rehabilitering

Trappa ved siden av vaskeriet blir stengt i uke 31 til uke 33 (29. juli til 18. august)

Det har vært feil på varmekablene i trappa. Det betyr at trappa må stenges da det er omfattende arbeider som skal utføres. Arbeidene utføres av Oslo og Akershus elinstallasjon og Steinbakken entreprenør.

Trappa vil altså bli stengt fra uke 31 til uke 33.

I denne perioden vil det altså ikke være mulig å benytte trappa. Tilgang til vaskeriet vil bli oppretthold gjennom en rampe fra oversiden av fyrhuset.

Styret beklager ulempene dette medfører, men håper resultatet blir synlig til vinteren.