26 aug 2019

Nye grillplasser

Borettslaget har fått to nye grillplasser

Det har blitt etablert to nye grillplasser med benker i borettslaget.

En er plassert på den store lekeplassen og en er anlagt på lekeplassen mellom Skøyenåsveien 19 og 21.

Styret håper de blir flittig brukt - vinter som sommer!