Endret: 9 okt 2019     Opprettet: 9 mai 2019

Ny avtale om renhold av oppganger

Styret har hatt en avtale om renhold av oppganger, samt vaskeri og bruksrom i fyrhuset med ØKO-RENT. Denne avtalen utløp 1.5 2019.

Styret har innhentet priser i forbindelse med reforhandling av avtalen. Styret har inngått ny avtale med ØKO-RENT som løper ut 2020. ØKO-RENT har hatt renhold i borettslaget i en årrekke og styret er meget fornøyd med det arbeidet som utføres. Det er få klager på renholdet fra beboerene.

Ny avtale gir borettslaget bedre betingelser og reduserer våre renholdsutgifter med i overkant av 10 prosent.