18 jun 2019

Gartner starter sitt arbeide

Styret hadde befaring med gartner 6. juni. Det ble gjennomgått hele uteområde i borettslaget og innspill fra beboerne ble tatt opp og diskutert med gartner.

Gartner vil starte sitt arbeid førstkommende torsdag med hekkeklipping. Videre vil nyinnplatning start om rundt 2 uker.

Som tidligere år er det Grønt og rent som står for arbeidet.