Endret: 2 feb 2020     Opprettet: 20 jan 2020

Året 2019

Styret har hatt et aktivt år med flere store prosjekter. I tillegg kommer flere mindre prosjekter, samt alle sakene som kommer hvert år. Nedenfor kommer en kort oppsummering av året som var.

Det ble behandlet 153 saker fordelt på 13 styremøter i 2019. Sakene fordeler seg på områder som beboerhenvendelser, prosjekter, økonomi og hms. I tillegg er det avholdt budsjett- og regnskapsmøte med forvaltningsfører fra OBOS. Styret har også hatt flere oppfølgingsmøter med kommunen angående anlegning av sykkeltrase i Haakon Tveters vei, samt i arbeidet med å overta veien rundt den store lekeplassen. Det har også vært registrert økning i antall henvendelser som blir svart ut og der epost er den foretrukne kommunikasjonsmåten. Det ble sendt 2327 eposter i 2019 som svar på henvendelser fra beboere og leverandører. Det ble benyttet SMS til beboere 33 ganger i løpet av 2019, der ikke alle sms ble sendt til alle beboere.

I forbindelse med de store prosjektene og annen oppfølging har det vært gjennomført befaringer og prosjektmøter på dagtid gjennom hele året.

2019 ble dominert av vindusprosjektet som krevde mye oppfølgning. Prosjektet ble fullført på tiden og på budsjett. I forhold til prosjektets størrelse ble det meldt inn få avvik og klager på entreprenør. Klager har blitt besvart og utbedret fortløpende. Styret takker spesielt Oppsal vaktmestersentral for oppfølgning av mange småskader og henvendelser i forbindelse med prosjektet. I dette prosjektet ble det også byttet alle kjellerdører i borettslaget, en utskifting det har vært jobbet med en stund. Flere av kjellerdørene var ikke brannsikre og styret valgte å bytte ut alle kjellerdører for å sikre brannsikkerheten.

I 2019 ble det også byttet avfallsløsning i borettslaget. Prosjektet ble noe forsinket på grunn av ytterligere kommunale krav som ble fremmet vel sent i prosjektet. Entreprenør skal ha stor takk for raskt å besvart disse. Prosjektet ble levert under budsjett. Det ble meldt inn 3 klager i forbindelse med arbeidene.

Det ble i året som gikk arbeidet mye med løsninger på låseproblematikk som har plaget mange beboere i en lang periode. Det ble besluttet å anskaffe et helt nytt låssystem da det gamle hadde for store utfordringer til at det var hensiktsmessig å reparere.

Av de mindre omfattende prosjektene som har blitt utført i borettslaget i 2019 er utskifting av lampene ved inngangene til oppgangene. Det er lampene som har oppgangsnummer som skiftet etter tilbakemelding fra beboere og nødetater som beskriver vanskeligheter med å finne frem til korrekt oppgang. Det ble også i fjor konstantert feil med varmekablene i trappa som går ved fyrhuset. Dette var en omfattende jobb da både varmekabler og tilføringskabler måtte byttes og som da krevde at skifer i trappa måtte fjernes. Styret håper på en isfri trapp i vinter.

I forbindelse med kontroll av utvendige stoppekraner i borettslaget ble det registret at to ikke fungerte tilfredsstillende, og begge måtte byttes. Grøntområdene har blitt fulgt opp med flere nyplantede trær og busker. Sjekk av brannvarsler og brannslukningsapparat ble gjennomført som vanlig på høsten både i fellesarealer og i leiligheter. Det er fortsatt for mange som dessverre ikke blir kontrollert, samtidig som det store flertallet faktisk blir det og det er mange positive tilbakemeldinger på tiltaket.

Ellers har det blitt gjort mye arbeid som ikke er synlig for beboere og spesielt da med sentralvarmeanlegget. Det har blitt reforhandlet ny avtale om trappevask med reduserte utgifter for borettslaget. Det har blitt innhentet tilbud på forsikring av boligmassen, men konklusjon at den avtalen vi har er konkurransemessig veldig god.

Av årets nyvinninger er markedsdagen. Den regnet dessverre bort, men oppmøte var godt sett ut i fra været. Meny på Oppsal senter sørget for god bevertning og de fleste av borettslagets leverandører var til stede med sine produkter.

Økonomisk så ble året preget av vindusprosjektet som ble lånefinansiert. Underskuddet er dog mindre enn ventet og styret har tilbakebetalt deler av låneopptaket som ble gjort i forbindelse med vindusprosjektet slik at borettslagets lån ved årsskiftet er rundt 37 millioner kroner.

Styret ønsker til slutt å takke alle beboere for tålmodigheten i et år med mye anleggsarbeid og i forbindelse med behov for å komme inn i leiligheten ved vindusbytte.