22 aug 2019

Arbeider i borettslaget

Det skal arbeides i borettslaget utover høsten. Hovedsakelig er det stoppekraner inn til hver blokk som skal sjekkes og utbedres ved behov. I tillegg kommer det andre mindre oppgaver.

Stoppekranene inn til blokkene er gamle og trenger å sjekkes og utbedres. Det er utbedret flere stoppekraner de siste årene og nå skal de gjenværende utbedres. I første omgang vil entreprenør kontrollere tilstand, før det blir graving og utbedring der det er behov for det. Arbeidet vil foregår spred i borettslaget.

Det skal skiftet motorvarmerstolper ved krysset Haakon Tveters vei og Skøyenåsveien. Gamle motorvarmerstolper skal fjernes og nye settes opp. I tillegg blir det lagt nye tilføringskabler.

Ved Haakon Tveters vei 45 vil sykkelstativet mellom Haakon Tveters vei 45 og de nye avfallsbrønnene endres og ferdigstilles. Hellegang fra oppgang og til vei vil bli rettet opp.

I tillegg vil entreprenør fjerne betongfundamenter fra de gamle søppelskapene. Enkelte fundamenter vil bli beholdt som motorsykkel og lastesykkelparkering.

Arbeidene vil starte i neste uke, 26. august.