Endret: 9 des 2018     Opprettet: 26 nov 2018

Bruk av drone ifbm arbeid på takene er utsatt.

Befaring med drone er utsatt.

Grunnet kapasitetsutfordringer hos entrepenør, er befaring av tak med drone utsatt inntil videre.

Nytt tidspunkt vil bli annonsert