Endret: 30 sep 2019     Opprettet: 29 sep 2019

Brannvern 2019

Brannforskriftene sier at det i hver boenhet skal være godkjente røykvarslere og godkjent slukkeutstyr. Dette er andelseiers ansvar. Brudd på dette er å anse som ett alvorlig brudd på husordensreglene våre. Styret vil også i år legge til rette for at dette oppfylles enklest mulig for våre beboere.

Også i 2019 har styret gitt Oppsal Vaktmestersentral (OVS) i oppdrag å gjennomføre den årlige brannvernrunden. Årets brannvernrunde gjennomføres av OVS med oppstart i disse dager. Runden skal være avsluttet i løpet av november.

Det skal gjennomføres bytte av batterier i våre røyk-/brannvarslere, både i leilighetene våre og i fellesarealene samt sjekk av slukkeutstyr.

Den enkelte leilighet/oppgang vil bli varslet direkte av OVS om når det planlegges besøk. 

Styret forventer at flest mulig har anledning til å slippe inn OVS på varslet dato da dette letter gjennomføringen. Det vil bli gjennomført oppsamlingsrunder.

Til slutt vil Styret få en rapport over status i borettslaget som behandles på styremøtet i desember. Denne statusen vil bli publisert på våre hjemmesider.


HUSK DET ER VÅR TRYGGHET AT OGSÅ VÅRE NABOER HAR VARSLERE/SLUKKERE SOM FUNGERER.