Endret: 9 okt 2019     Opprettet: 11 sep 2018

Brannvern 2018

Også i år har styret gitt Oppsal Vaktmestersentral i oppdrag å gjennomføre den årlige brannvernrunden. Årets brannvernrunde gjennomføres av OVS i perioden 15 oktober til 30 november.

Det skal gjennomføres bytte av batterier i våre røyk-/brannvarslere, både i leilighetene våre og i fellesarealene samt sjekk av slukkeutstyr. Også dette i våre leiligheter og i fellesarealene.

Den enkelte leilighet/oppgang vil bli varslet direkte av OVS om når det planlegges besøk. 

Styret forventer at flest mulig har anledning til å slippe inn OVS på varslet dato da dette letter gjennomføringen. Det vil bli gjennomført oppsamlingsrunder.

Til slutt vil Styret få en rapport over status i borettslaget som behandles på styremøtet i desember. Denne vil bli publisert på våre hjemmesider.


HUSK DET ER VÅR TRYGGHET AT OGSÅ VÅRE NABOER HAR VARSLERE/SLUKKERE SOM FUNGERER.